Kallelse till vattenföreningens årsmöte söndag 9 februari 2020 kl 14.00

Medlemmarna i Ödåkra Vattenförening UPA kallas härmed till årsmöte .

Datum: söndagen 9 februari

Plats: Tennishallen

Tid: 14.00

Föreningen bjuder på fika och för att vi skall kunna beräkna åtgången så meddela vänligen med sms eller samtal att du kommer till Rikard Axelsson på tel 076-805 90 77.

OBS: Vi behöver fler som engagerar sig i föreningen, som att byta filter och sitta med i styrelsen. Kontakta oss gärna så berättar vi gärna mer om vad man gör och tidsåtgång.

Dagordning

1 Mötets öppnande.
2  Godkännande av dagordningen.
3 Val av mötets ordförande och sekreterare för mötet
4 Fråga om mötets behöriga utlysande.
5 Val av 2 justeringsmän för mötet
6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultaträkning avseende 2019 års verksamhet
7 Föredragning av revisorerna.
8 Fastställande av styrelsens ansvarsfrihet för 2019.
9 Val till styrelsen
10 Val av revisorer
11 Genomgång av aktuella läget i föreningen
12 Beslut om den fasta vattenavgiften
13 Övriga ärenden (om det finns önskemål om att ta upp något speciellt, vänligen kontakta styrelsen senast en vecka innan mötet)
14 Mötets avslutande

Kallelse till vattenföreningens årsmöte söndag 17 februari 2019 kl 14.00


Medlemmarna i Ödåkra Vattenförening UPA kallas härmed till årsmöte .

Datum:  söndag 17 februari

Plats:     Tennishallen

Tid:         14.00

Föreningen bjuder på fika och för att vi skall kunna beräkna åtgången så meddela vänligen med sms eller samtal att du kommer till Rikard Axelsson på tel 076-805 90 77.

Dagordning

 • 1 Mötets öppnande.
 • 2   Godkännande av dagordningen.
 • 3 Val av mötets ordförande och sekreterare för mötet
 • 4 Fråga om mötets behöriga utlysande.
 • 5 Val av 2 justeringsmän för mötet
 • 6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultaträkning avseende 2018 års verksamhet
 • 7 Föredragning av revisorerna.
 • 8 Fastställande av styrelsens ansvarsfrihet för 2018.
 • 9 Val till styrelsen
 • 10  Val av revisorer
 • 11 Genomgång av aktuella läget i föreningen
 • 12 Beslut om den fasta vattenavgiften
 • 13 Övriga ärenden (om det finns önskemål om att ta upp något speciellt,  vänligen kontakta styrelsen senast en vecka innan mötet)
 • 14 Mötets avslutande

Kallelse till vattenföreningens årsmöte

Kallelse till vattenföreningens årsmöte
söndag 11 februari 2018 kl 16.00

 

Medlemmarna i Ödåkra Vattenförening UPA kallas härmed till årsmöte .

 

Datum:  söndag 11 februari

Plats:     Scouternas lokal (fd Norrlyckeskolan’s slöjdsal)

Tid:         16.00

 

Föreningen bjuder på kaffe och semla och för att vi skall kunna beräkna åtgången så meddela vänligen med sms eller samtal att du kommer till Ingrid Frennesson på 070 647 26 28.

 

Dagordning

 

 • 1 Mötets öppnande.
 • 2   Godkännande av dagordningen.
 • 3 Val av mötets ordförande och sekreterare för mötet
 • 4 Fråga om mötets behöriga utlysande.
 • 5 Val av 2 justeringsmän för mötet
 • 6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultaträkning avseende 2017 års verksamhet
 • 7 Föredragning av revisorerna.
 • 8 Fastställande av styrelsens ansvarsfrihet för 2017.
 • 9 Val till styrelsen
 • 10  Val av revisorer
 • 11 Genomgång av aktuella läget i föreningen
 • 12 Beslut om den fasta vattenavgiften
 • 13 Övriga ärenden (om det finns önskemål om att ta upp något speciellt,  vänligen kontakta styrelsen senast en vecka innan mötet)
 • 14 Mötets avslutande

Vattenföreningens årsmöte 2017

Kallelse till vattenföreningens årsmöte söndag 12 februari 2017 kl 17.00

 

Medlemmarna i Ödåkra Vattenförening UPA kallas härmed till årsmöte .

 

Datum: söndag 12 februari

Plats:     Scouternas lokal (fd Norrlyckeskolan’s slöjdsal)

Tid:         17.00

 

Föreningen bjuder på kaffe och semla och för att vi skall kunna beräkna åtgången så meddela vänligen med sms eller samtal att du kommer till Ingrid Frennesson på 070 647 26 28.

 

Dagordning

 

 • 1 Mötets öppnande.

$2          Godkännande av dagordningen.

 

 • 3 Val av mötets ordförande och sekreterare för mötet

 

 • 4 Fråga om mötets behöriga utlysande.

 

 • 5 Val av 2 justeringsmän för mötet

 

 • 6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt

resultaträkning avseende 2016 års verksamhet

 

 • 7 Föredragning av revisorerna.

 

 • 8 Fastställande av styrelsens ansvarsfrihet för 2016.

 

 • 9 Val till styrelsen

 

$10        Val av revisorer

 

 • 11 Genomgång av aktuella läget i föreningen

 

 • 12 Beslut om den fasta vattenavgiften

 

 • 13 Övriga ärenden (om det finns önskemål om att ta upp något speciellt,

vänligen kontakta styrelsen senast en vecka innan mötet)

 

 • 14 Mötets avslutande

 

 

 

 

 

Kallelse till årsmöte söndag 14/2 2016

 

Medlemmarna i Ödåkra Vattenförening UPA kallas härmed till årsmöte 2016..

 

Datum: söndag 14 februari

Plats:    Ödåkra tennishall

Tid:        16:00

 

Föreningen bjuder på kaffe och wienersemla – för att vi skall kunna beräkna åtgången så meddela vänligen med sms att du kommer till Richard Tauvon på 073 434 87 30.

 

Dagordning

 • 1 Mötets öppnande.
 • 2 Godkännande av dagordningen.
 • 3 Val av mötes ordförande och sekreterare för mötet
 • 4 Fråga om mötets behöriga utlysande.
 • 5 Val av 2 justeringsmän för mötet
 • 6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse (inkl provtagnings resultat), samt resultaträkning avseende 2015 års verksamhet
 • 7 Föredragning av revisorerna.
 • 8 Fastställande av styrelsens ansvarsfrihet för 2015.
 • 9 Val till styrelsen
 • 10 Val av revisorer
 • 11 Genomgång av aktuella läget i föreningen
 • 12 Beslut om den fasta vattenavgiften
 • 13 Övriga ärenden (om det finns önskemål om att ta upp något speciellt,

vänligen kontakta styrelsen senast en vecka innan mötet)

 • 14 Mötets avslutande

Samordningsmöte kring omläggning av järnvägen

Viktig information från Vattenföreningens styrelse angående samordningsmöte kring omläggning av järnvägen

 I samband med projekteringen av ombyggnaden av järnvägen och intilliggande vägnät i byn är styrelsen delgiven de planer som nu tas fram på ett mycket tidigt stadium. Vi har levererat detaljerat ritningsunderlag och arbetar aktivt för att säkerställa att vi som förening får all information och är delaktig i processen. Ombyggnaden kommer att få konsekvenser för våra medlemmar på Horsarydsvägen, Smidesgatan, Ginstgatan och Fleningevägen. Vattenförsörjningen till Horsarydsvägens fastigheter går i en kulvert under järnvägen i slutet av Smidesgatan och samtliga kommer att påverkas av ny dragning av Fleningevägen som skall gå ned under järnvägen ungefär vid Tjollen för att bli genomfarten som ersätter gamla järnvägsövergången vid nuvarande station.

Vi har nu fått kontakt med projektledaren Malin Roberts på Trafikverket och det allra första tillfälle där intressenter bjuds in för presentation och diskussioner är torsdagen den 3/12, mötet kommer att äga rum på biblioteket – se nedanstående inklipp från mail:

Trafikverket har sedan länge planerat att bygga ut Västkustbanan mellan Ängelholm och Helsingborg till dubbelspår. Vi tar nu fram en järnvägsplan tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning där vi beskriver ganska detaljerat vad som ska göras, hur vi hanterar de konsekvenser som uppstår och fram för allt vilken mark vi behöver ta i anspråk. Konsultföretaget Sweco hjälper oss att ta fram järnvägsplanen. Som det ser ut nu så kommer vi börja bygga år 2019.

 Vi kommer att ha samråd enligt nedan.

 • Kattarp – Tisdag 1/12, Kattarps skola
 • Ödåkra – Torsdag 3/12, Biblioteket
 • Maria station – Lördag 5/12, Linneaträdgarden
 • Ängelholm station Tisdag 15/12, Stationsbyggnaden

 Du är välkommen att läsa mer om projektet på våran hemsida: www.trafikverket.se/angelholm-helsingborg

Med anledning av detta vill vi nu informera våra medlemmar, i synnerhet er på Horsarydsvägen, Smidesgatan, Ginstgatan och Fleningevägen om detta möte på biblioteket den 3/12 med förhoppning att ni alla kommer. Syftet är att så väl föreningens som enskilda medlemmars intressen skall bli tillgodosedda på bästa möjliga sätt i den kommande processen och slutliga lösningen.

För frågor innan mötet vänligen kontakta ordförande Ingrid Frennesson 070-647 26 28

Med vänlig hälsning Styrelsen

Glöm inte årsmötet 8 februari 2015

Glöm inte årsmötet 8 februari 2015

Förra årets kloreringar gav både resultat och svar. Men tyvärr verkar vi inte ha fått helt slut på bakterieproblemet. Det verkar som om våra tryckreglerande tankar är bovarna i systemet.

För att garantera vattenkvalitén vill vi därför installera UV-lampor som effektivt tar bort alla bakterier, virus och annat man inte vill ha i sitt vatten. Allt fler vattenverk installerar UV-lampor som säkring inför framtiden och teknologin är helt ofarlig. Samtidigt vill vi ändra en aning i pumphuset, så vi helt enkelt kan plocka bort de tryckreglerande tankarna; det ska ge jämnare flöde ut i husen – och spara slitage på pumpen.

Styrelsen föreslår därför en höjning av årets vattenavgift. Höjningen är på 1.000:-/hushåll och gäller enbart 2015.

Välkommen på årsmötet söndagen 8 februari kl 17.00 i Ödåkra tennishall– där vi ­förklarar närmare, svarar på frågor och ­berättar om föreningen.
Föreningen bjuder på kaffe och wienersemla – för att vi skall kunna beräkna åtgången så meddela vänligen med sms att du kommer till Richard Tauvon på 073 434 87 30.

PS:

Här ett par lästips om UV-behandlingen:

http://www.nsva.se/Press/Pressmeddelande/NSVA-installerar-Bastads-forsta-UV-ljusanlaggning-for-sakrare-dricksvattenkvalitet/UV-ljus-som-skyddsbarriar/

http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Dricksvatten/Vattenverk-och-reningsprocesser/Reningsprocesser/UV/

Kallelse till årsmöte söndag 8/2 2015

Medlemmarna i Ödåkra Vattenförening UPA kallas härmed till årsmöte (2015).

 

Datum: söndag 8 februari

Plats:    Ödåkra tennishall

Tid:        17.00

 

Föreningen bjuder på kaffe och wienersemla – för att vi skall kunna beräkna åtgången så meddela vänligen med sms att du kommer till Richard Tauvon på 073 434 87 30.

 

Dagordning

 

 • §1 Mötets öppnande.

 

 • §2 Godkännande av dagordningen.

 

 • §3 Val av mötes ordförande och sekreterare för mötet

 

 • §4 Fråga om mötets behöriga utlysande.

 

 • §5 Val av 2 justeringsmän för mötet

 

 • §6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse (inkl provtagnings resultat), samt resultaträkning avseende 2014 års verksamhet

 

 • §7 Föredragning av revisorerna.

 

 • §8 Fastställande av styrelsens ansvarsfrihet för 2014.

 

 • §9 Val till styrelsen

 

 • § 10  Val av revisorer

 

 • §11 Genomgång av aktuella läget i föreningen

 

 • §12 Beslut om den fasta vattenavgiften

 

 • §13 Uppdaterade stadgar – andra årsmötets godkännade för fastställande.

 

 • §14 Övriga ärenden (om det finns önskemål om att ta upp något speciellt,

vänligen kontakta styrelsen senast en vecka innan mötet)

 

 • §15 Mötets avslutande

 

Kallelse till årsmöte söndag 9/3 2014

Medlemmarna i Ödåkra Vattenförening UPA  kallas härmed till årsmöte (2014)

Datum: söndag 9 mars

Plats:    Ödåkra tennishall

Tid:        16.00

Föreningen bjuder på kaffe och smörgåstårta – för att vi skall kunna beräkna åtgången så meddela vänligen med sms att du kommer till Richard Tauvon på 073 434 87 30.

I år finns det lite extra anledning att närvara:

Vi har under året upptäckt att det finns ett antal olika stadgar till föreningen. Det har tyvärr inte gått att säkerställa vilka stadgar som har beslutats när och hur – och därmed återstår att de enda stadgar som har garanterad officiell status är de som finns inregistrerade på bolagsverket, daterade 12 september 1945…

Då dessa stadgar dels är 70 år gamla, dels är skrivna i samband med etableringen av föreningen har vi tagit oss friheten att försöka uppdatera och anpassa paragraferna till dagens språk (!) och behov.

Största innehållsmässiga ändringen rör ansvarsfördelningen mellan förening och enskild medlem, där vi har försökt bli tydligare i stadgarna.  Helsingborgs kommun har – i likhet med alla andra kommuner – sin ansvarsgräns vid tomtgräns. Vi har i stället valt att sätta gräns för det enskilda ansvaret vid ”stamledningar”, dvs ledningar som förser även andra fastigheter med vatten. Ibland går dessa ledningar utanför tomtgräns men oftast genom tomterna. ”Servisledningar” är sålunda de vattenledningar som går från stamledning till den enskilda fastigheten. Vi kommer att presentera ritningar med stam- och servisledningar på årsmötet.

Har du frågor om detta är du såklart mer än välkommen att ringa ordförande Ingrid Frennesson 042-863 76. Vi kommer att ägna en del av årsmötet åt denna fråga.

1945-stadgarna – samt uppdaterade kartor över föreningens ledningsnät med markerade stam- resp. servis-ledningar – hittar du alltid på föreningens hemsida www.odakravatten.se

Åtkomst till dessa dokument – och även protokoll från års- och styrelsemöten samt alla provtagningar etc – är såklart enbart för medlemmar. Saknar du inloggning till sidan är det för att vi inte har din epost – kontakta kassör Peter på peter@retorikforlaget.se, så får du omedelbart tillgång!

 

Notera gärna att vi både på hemsidan och den anknutna Facebooksidan har möjlighet att ta emot kommentarer och observationer – och att det är här vi lägger ut smånyheter och meddelanden om underhåll. Hjälp gärna till med att hålla alla uppdaterade!

 

Glöm inte att vattenföreningen är vår allas förening: vi är 43 hushåll med ett gemensamt intresse för en enkel, säker och stabil vattenförsörjning.

 

Vi kommer att behöva en ny revisor samt gärna en extra styrelseledamot – anmäl ditt intresse!

 

 

Dagordning

§1          Mötets öppnande.

§2          Godkännande av dagordningen.

§3          Val av mötes ordförande och sekreterare för mötet

§4          Fråga om mötets behöriga utlysande.

§5          Val av 2 justeringsmän för mötet

§6          Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse (inkl provtagnings resultat), samt resultaträkning avseende 2013 års verksamhet

§7          Föredragning av revisorerna.

§8          Fastställande av styrelsens ansvarsfrihet för 2013.

§9          Val till styrelsen

$10       Val av revisorer

§11       Genomgång av aktuella läget i föreningen

§12       Beslut om den fasta vattenavgiften

§13       Fastställande av uppdaterade stadgar

§14       Övriga ärenden (om det finns önskemål om att ta upp något speciellt,

vänligen kontakta styrelsen senast en vecka innan mötet)

§15       Mötets avslutande