Kallelse till vattenföreningens årsmöte

Kallelse till vattenföreningens årsmöte
söndag 11 februari 2018 kl 16.00

 

Medlemmarna i Ödåkra Vattenförening UPA kallas härmed till årsmöte .

 

Datum:  söndag 11 februari

Plats:     Scouternas lokal (fd Norrlyckeskolan’s slöjdsal)

Tid:         16.00

 

Föreningen bjuder på kaffe och semla och för att vi skall kunna beräkna åtgången så meddela vänligen med sms eller samtal att du kommer till Ingrid Frennesson på 070 647 26 28.

 

Dagordning

 

 • 1 Mötets öppnande.
 • 2   Godkännande av dagordningen.
 • 3 Val av mötets ordförande och sekreterare för mötet
 • 4 Fråga om mötets behöriga utlysande.
 • 5 Val av 2 justeringsmän för mötet
 • 6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultaträkning avseende 2017 års verksamhet
 • 7 Föredragning av revisorerna.
 • 8 Fastställande av styrelsens ansvarsfrihet för 2017.
 • 9 Val till styrelsen
 • 10  Val av revisorer
 • 11 Genomgång av aktuella läget i föreningen
 • 12 Beslut om den fasta vattenavgiften
 • 13 Övriga ärenden (om det finns önskemål om att ta upp något speciellt,  vänligen kontakta styrelsen senast en vecka innan mötet)
 • 14 Mötets avslutande

Lämna ett svar