Vattenavstängning måndagen 23 april

Vi kommer att utföra årlig service av filteranläggningen måndagen den 23 april. Samtidigt rengör vi även sänkpumpen och brunnen (görs var 5:e år).

Vattnet kommer därför att stängas helt av ca 09.00 så se till att duscha innan, koka kaffet och tappa ev. upp vatten om du behöver under de timmar som jobbet pågår, vi beräknar att det absolut är avslutat senast 16.00

För att ytterligare säkerställa bra vatten kommer tekniker att klorera brunnen, vilket kan ge bismak i vattnet någon dag efter.

Det kan även komma lite partiklar i vattnet vid igångsättningen: låt då kranarna stå och rinna tills vattnet är klart.

Vi vill också påminna om vår Facebooksida där ni kan lämna kommentarer och synpunkter på vattnet – alla observationer är välkomna!

För akuta frågor rekommenderar vi dock alltid att ringa ordförande Rikard Axelsson 076 805 9077 eller Peter Ström-Søeberg 070 3834 959

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Ödåkra vattenförening.

Vattenavstängning torsdag 27 juli

Vattnet kommer att stängas av

nu på torsdag 27/7 mellan 9-15

och ni behöver därför se till att ni har vatten upptappat för dagens behov. Tänk på att tappa upp vatten så att ni kan tvätta er, laga mat och spola i toaletten.

Vi kommer att byta ut luftningstanken som har många år på nacken och vår förhoppning är att det skall lösa problemet med jorddoften. Vi kommer också att köra en extra klorering av pumpanläggningen och det kan finnas kvar en doft av klor i vattnet som försvinner efter urspolning och om trycket är dåligt i kranen behöver ni rengöra silarna.

Vid ev frågor kring avstängningen, vänligen kontakta Ingrid på 070-6472628

Vi vill också påminna om vår sida på Facebook eller vår hemsida www.odakravatten.se där det finns protokoll och provresultat. Här kan ni även lämna kommentarer och synpunkter på vattnet – alla observationer är välkomna!
Med vänlig hälsning

Styrelsen i Ödåkra vattenförening.

Vattenavstängning måndag 19 juni

Vattnet kommer att stängas av på måndag 19/6 mellan 9-18 och ni behöver därför se till att ni har vatten upptappat för dagens behov. Tänk på att tappa upp vatten så att ni kan tvätta er, laga mat och spola i toaletten.

Den lukt som vi har haft under en tid kommer sannolikt från järnbakterier. Vi har analyserat vattnet och fått bekräftat att det innehåller just järnbakterier som är vanligt förekommande och helt ofarliga. För att få bort dessa krävs en klorering och rengöring av vattenverket.

Därefter krävs en längre genomsköljning och det gör att vi behöver hela dagen för detta. Det kan finnas en lukt av klor i vattnet och om trycket är dåligt i kranen behöver ni rengöra silarna.

Vid ev frågor kring avstängningen, vänligen kontakta Ingrid på 070-6472628

 

Vi vill också påminna om vår hemsida www.odakravatten.se där det finns protokoll och provresultat. Här kan ni även lämna kommentarer och synpunkter på vattnet – alla observationer är välkomna!

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Ödåkra vattenförening.

Vattenavstängning måndagen 8 maj

Vi kommer att byta kompressor i pumphuset på måndag den 8 maj.

Vattnet kommer att stängas av en kort stund någonstans mellan ca 09.00 och 10.00 så se till att duscha innan, koka kaffet och tappa ev. upp vatten om du behöver.

Det kan komma lite partiklar i vattnet vid igångsättningen, låt då kranarna stå och rinna tills vattnet är klart.

Vid ev frågor kring avstängningen, vänligen kontakta Ingrid på 070-647 26 28

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Ödåkra vattenförening.

 

PS: Vi vill också påminna om vår hemsida www.odakravatten.se där det finns protokoll och provresultat. Vi har även en sida på Facebook: https://www.facebook.com/OdakraVatten . Här kan ni lämna kommentarer och synpunkter på vattnet – alla observationer är välkomna! För akuta frågor rekommenderar vi dock att ringa ordförande Ingrid Frennesson 070-647 26 28.

 

Vattenavstängning måndag 25 april

Vi kommer att utföra årlig service av filteranläggningen måndagen den 25 april.

Vattnet kommer att stängas av ca 09.00 så se till att duscha innan, koka kaffet och tappa ev. upp vatten om du behöver under de timmar som jobbet pågår, vi beräknar att det absolut är avslutat 15.00

Det kan komma lite partiklar i vattnet vid igångsättningen, låt då kranarna stå och rinna tills vattnet är klart.

Vid ev frågor kring avstängningen, vänligen kontakta Richard på 073-434 87 30

Vi vill också påminna om vår hemsida www.odakravatten.se där det finns protokoll och provresultat. Här kan ni även lämna kommentarer och synpunkter på vattnet – alla observationer är välkomna!
För akuta frågor rekommenderar vi dock att ringa ordförande Ingrid Frennesson 070-647 26 28 eller Richard Tauvon  073-434 87 30

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Ödåkra vattenförening.