Kallelse till vattenföreningens årsmöte söndag 17 februari 2019 kl 14.00


Medlemmarna i Ödåkra Vattenförening UPA kallas härmed till årsmöte .

Datum:  söndag 17 februari

Plats:     Tennishallen

Tid:         14.00

Föreningen bjuder på fika och för att vi skall kunna beräkna åtgången så meddela vänligen med sms eller samtal att du kommer till Rikard Axelsson på tel 076-805 90 77.

Dagordning

 • 1 Mötets öppnande.
 • 2   Godkännande av dagordningen.
 • 3 Val av mötets ordförande och sekreterare för mötet
 • 4 Fråga om mötets behöriga utlysande.
 • 5 Val av 2 justeringsmän för mötet
 • 6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultaträkning avseende 2018 års verksamhet
 • 7 Föredragning av revisorerna.
 • 8 Fastställande av styrelsens ansvarsfrihet för 2018.
 • 9 Val till styrelsen
 • 10  Val av revisorer
 • 11 Genomgång av aktuella läget i föreningen
 • 12 Beslut om den fasta vattenavgiften
 • 13 Övriga ärenden (om det finns önskemål om att ta upp något speciellt,  vänligen kontakta styrelsen senast en vecka innan mötet)
 • 14 Mötets avslutande

Lämna ett svar