Kallelse till vattenföreningens årsmöte söndag 9 februari 2020 kl 14.00

Medlemmarna i Ödåkra Vattenförening UPA kallas härmed till årsmöte .

Datum: söndagen 9 februari

Plats: Tennishallen

Tid: 14.00

Föreningen bjuder på fika och för att vi skall kunna beräkna åtgången så meddela vänligen med sms eller samtal att du kommer till Rikard Axelsson på tel 076-805 90 77.

OBS: Vi behöver fler som engagerar sig i föreningen, som att byta filter och sitta med i styrelsen. Kontakta oss gärna så berättar vi gärna mer om vad man gör och tidsåtgång.

Dagordning

1 Mötets öppnande.
2  Godkännande av dagordningen.
3 Val av mötets ordförande och sekreterare för mötet
4 Fråga om mötets behöriga utlysande.
5 Val av 2 justeringsmän för mötet
6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultaträkning avseende 2019 års verksamhet
7 Föredragning av revisorerna.
8 Fastställande av styrelsens ansvarsfrihet för 2019.
9 Val till styrelsen
10 Val av revisorer
11 Genomgång av aktuella läget i föreningen
12 Beslut om den fasta vattenavgiften
13 Övriga ärenden (om det finns önskemål om att ta upp något speciellt, vänligen kontakta styrelsen senast en vecka innan mötet)
14 Mötets avslutande

Bubblor!

Vi har idag lite väl mycket luft i vattnet/rören. Det försvinner i takt med att ni använder vattnet.

Vi ser att ventilen som tar hand om extraluften fungerar som den ska – men den kanske har svårt att hinna med under natten. Vi kommer att justera kompressorn under dagen.

Kallelse till vattenföreningens årsmöte söndag 17 februari 2019 kl 14.00


Medlemmarna i Ödåkra Vattenförening UPA kallas härmed till årsmöte .

Datum:  söndag 17 februari

Plats:     Tennishallen

Tid:         14.00

Föreningen bjuder på fika och för att vi skall kunna beräkna åtgången så meddela vänligen med sms eller samtal att du kommer till Rikard Axelsson på tel 076-805 90 77.

Dagordning

 • 1 Mötets öppnande.
 • 2   Godkännande av dagordningen.
 • 3 Val av mötets ordförande och sekreterare för mötet
 • 4 Fråga om mötets behöriga utlysande.
 • 5 Val av 2 justeringsmän för mötet
 • 6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultaträkning avseende 2018 års verksamhet
 • 7 Föredragning av revisorerna.
 • 8 Fastställande av styrelsens ansvarsfrihet för 2018.
 • 9 Val till styrelsen
 • 10  Val av revisorer
 • 11 Genomgång av aktuella läget i föreningen
 • 12 Beslut om den fasta vattenavgiften
 • 13 Övriga ärenden (om det finns önskemål om att ta upp något speciellt,  vänligen kontakta styrelsen senast en vecka innan mötet)
 • 14 Mötets avslutande

Vattenavstängning måndagen 23 april

Vi kommer att utföra årlig service av filteranläggningen måndagen den 23 april. Samtidigt rengör vi även sänkpumpen och brunnen (görs var 5:e år).

Vattnet kommer därför att stängas helt av ca 09.00 så se till att duscha innan, koka kaffet och tappa ev. upp vatten om du behöver under de timmar som jobbet pågår, vi beräknar att det absolut är avslutat senast 16.00

För att ytterligare säkerställa bra vatten kommer tekniker att klorera brunnen, vilket kan ge bismak i vattnet någon dag efter.

Det kan även komma lite partiklar i vattnet vid igångsättningen: låt då kranarna stå och rinna tills vattnet är klart.

Vi vill också påminna om vår Facebooksida där ni kan lämna kommentarer och synpunkter på vattnet – alla observationer är välkomna!

För akuta frågor rekommenderar vi dock alltid att ringa ordförande Rikard Axelsson 076 805 9077 eller Peter Ström-Søeberg 070 3834 959

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Ödåkra vattenförening.

Kallelse till vattenföreningens årsmöte

Kallelse till vattenföreningens årsmöte
söndag 11 februari 2018 kl 16.00

 

Medlemmarna i Ödåkra Vattenförening UPA kallas härmed till årsmöte .

 

Datum:  söndag 11 februari

Plats:     Scouternas lokal (fd Norrlyckeskolan’s slöjdsal)

Tid:         16.00

 

Föreningen bjuder på kaffe och semla och för att vi skall kunna beräkna åtgången så meddela vänligen med sms eller samtal att du kommer till Ingrid Frennesson på 070 647 26 28.

 

Dagordning

 

 • 1 Mötets öppnande.
 • 2   Godkännande av dagordningen.
 • 3 Val av mötets ordförande och sekreterare för mötet
 • 4 Fråga om mötets behöriga utlysande.
 • 5 Val av 2 justeringsmän för mötet
 • 6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultaträkning avseende 2017 års verksamhet
 • 7 Föredragning av revisorerna.
 • 8 Fastställande av styrelsens ansvarsfrihet för 2017.
 • 9 Val till styrelsen
 • 10  Val av revisorer
 • 11 Genomgång av aktuella läget i föreningen
 • 12 Beslut om den fasta vattenavgiften
 • 13 Övriga ärenden (om det finns önskemål om att ta upp något speciellt,  vänligen kontakta styrelsen senast en vecka innan mötet)
 • 14 Mötets avslutande

Vattenavstängning torsdag 27 juli

Vattnet kommer att stängas av

nu på torsdag 27/7 mellan 9-15

och ni behöver därför se till att ni har vatten upptappat för dagens behov. Tänk på att tappa upp vatten så att ni kan tvätta er, laga mat och spola i toaletten.

Vi kommer att byta ut luftningstanken som har många år på nacken och vår förhoppning är att det skall lösa problemet med jorddoften. Vi kommer också att köra en extra klorering av pumpanläggningen och det kan finnas kvar en doft av klor i vattnet som försvinner efter urspolning och om trycket är dåligt i kranen behöver ni rengöra silarna.

Vid ev frågor kring avstängningen, vänligen kontakta Ingrid på 070-6472628

Vi vill också påminna om vår sida på Facebook eller vår hemsida www.odakravatten.se där det finns protokoll och provresultat. Här kan ni även lämna kommentarer och synpunkter på vattnet – alla observationer är välkomna!
Med vänlig hälsning

Styrelsen i Ödåkra vattenförening.

Uppdatering om jordlukten

Det har tagit sin tid, men jordlukten har varit ett mysterium för både oss och våra experter. Och det blir inte bättre av att lukten ibland försvinner helt…

Nu kommer vi dock att byta först kompressor och sedan den stora tank, där vi luftar grundvattnet. Tanken är en gammal galvaniserad tank som är mycket svår att få 100% ren. Det kan (kan!) vara små orenheter i tanken som spökar.

Vi hoppas därmed att vi inom kort kommer att återfå vårt gamla, fina vatten. Vi ger såklart besked när vi vet om detta fungerar. I mellantiden ska vi understryka att reningen av vattnet fungerar helt fint – vi får fina svar på vattenproven och UV-lamporna ser till att vattnet är helt bakteriefritt.

 

Vattenavstängning måndag 19 juni

Vattnet kommer att stängas av på måndag 19/6 mellan 9-18 och ni behöver därför se till att ni har vatten upptappat för dagens behov. Tänk på att tappa upp vatten så att ni kan tvätta er, laga mat och spola i toaletten.

Den lukt som vi har haft under en tid kommer sannolikt från järnbakterier. Vi har analyserat vattnet och fått bekräftat att det innehåller just järnbakterier som är vanligt förekommande och helt ofarliga. För att få bort dessa krävs en klorering och rengöring av vattenverket.

Därefter krävs en längre genomsköljning och det gör att vi behöver hela dagen för detta. Det kan finnas en lukt av klor i vattnet och om trycket är dåligt i kranen behöver ni rengöra silarna.

Vid ev frågor kring avstängningen, vänligen kontakta Ingrid på 070-6472628

 

Vi vill också påminna om vår hemsida www.odakravatten.se där det finns protokoll och provresultat. Här kan ni även lämna kommentarer och synpunkter på vattnet – alla observationer är välkomna!

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Ödåkra vattenförening.