Kallelse till vattenföreningens årsmöte söndag 9 februari 2020 kl 14.00

Medlemmarna i Ödåkra Vattenförening UPA kallas härmed till årsmöte .

Datum: söndagen 9 februari

Plats: Tennishallen

Tid: 14.00

Föreningen bjuder på fika och för att vi skall kunna beräkna åtgången så meddela vänligen med sms eller samtal att du kommer till Rikard Axelsson på tel 076-805 90 77.

OBS: Vi behöver fler som engagerar sig i föreningen, som att byta filter och sitta med i styrelsen. Kontakta oss gärna så berättar vi gärna mer om vad man gör och tidsåtgång.

Dagordning

1 Mötets öppnande.
2   Godkännande av dagordningen.
3 Val av mötets ordförande och sekreterare för mötet
4 Fråga om mötets behöriga utlysande.
5 Val av 2 justeringsmän för mötet
6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultaträkning avseende 2019 års verksamhet
7 Föredragning av revisorerna.
8 Fastställande av styrelsens ansvarsfrihet för 2019.
9 Val till styrelsen
10  Val av revisorer
11 Genomgång av aktuella läget i föreningen
12 Beslut om den fasta vattenavgiften
13 Övriga ärenden (om det finns önskemål om att ta upp något speciellt,  vänligen kontakta styrelsen senast en vecka innan mötet)
14 Mötets avslutande

Lämna ett svar