Vattenavstängning måndag 19 juni

Vattnet kommer att stängas av på måndag 19/6 mellan 9-18 och ni behöver därför se till att ni har vatten upptappat för dagens behov. Tänk på att tappa upp vatten så att ni kan tvätta er, laga mat och spola i toaletten.

Den lukt som vi har haft under en tid kommer sannolikt från järnbakterier. Vi har analyserat vattnet och fått bekräftat att det innehåller just järnbakterier som är vanligt förekommande och helt ofarliga. För att få bort dessa krävs en klorering och rengöring av vattenverket.

Därefter krävs en längre genomsköljning och det gör att vi behöver hela dagen för detta. Det kan finnas en lukt av klor i vattnet och om trycket är dåligt i kranen behöver ni rengöra silarna.

Vid ev frågor kring avstängningen, vänligen kontakta Ingrid på 070-6472628

 

Vi vill också påminna om vår hemsida www.odakravatten.se där det finns protokoll och provresultat. Här kan ni även lämna kommentarer och synpunkter på vattnet – alla observationer är välkomna!

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Ödåkra vattenförening.

Lämna ett svar