Kallelse till årsmöte söndag 8/2 2015

Medlemmarna i Ödåkra Vattenförening UPA kallas härmed till årsmöte (2015).

 

Datum: söndag 8 februari

Plats:    Ödåkra tennishall

Tid:        17.00

 

Föreningen bjuder på kaffe och wienersemla – för att vi skall kunna beräkna åtgången så meddela vänligen med sms att du kommer till Richard Tauvon på 073 434 87 30.

 

Dagordning

 

 • §1 Mötets öppnande.

 

 • §2 Godkännande av dagordningen.

 

 • §3 Val av mötes ordförande och sekreterare för mötet

 

 • §4 Fråga om mötets behöriga utlysande.

 

 • §5 Val av 2 justeringsmän för mötet

 

 • §6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse (inkl provtagnings resultat), samt resultaträkning avseende 2014 års verksamhet

 

 • §7 Föredragning av revisorerna.

 

 • §8 Fastställande av styrelsens ansvarsfrihet för 2014.

 

 • §9 Val till styrelsen

 

 • § 10  Val av revisorer

 

 • §11 Genomgång av aktuella läget i föreningen

 

 • §12 Beslut om den fasta vattenavgiften

 

 • §13 Uppdaterade stadgar – andra årsmötets godkännade för fastställande.

 

 • §14 Övriga ärenden (om det finns önskemål om att ta upp något speciellt,

vänligen kontakta styrelsen senast en vecka innan mötet)

 

 • §15 Mötets avslutande

 

Lämna ett svar