Samordningsmöte kring omläggning av järnvägen

Viktig information från Vattenföreningens styrelse angående samordningsmöte kring omläggning av järnvägen

 I samband med projekteringen av ombyggnaden av järnvägen och intilliggande vägnät i byn är styrelsen delgiven de planer som nu tas fram på ett mycket tidigt stadium. Vi har levererat detaljerat ritningsunderlag och arbetar aktivt för att säkerställa att vi som förening får all information och är delaktig i processen. Ombyggnaden kommer att få konsekvenser för våra medlemmar på Horsarydsvägen, Smidesgatan, Ginstgatan och Fleningevägen. Vattenförsörjningen till Horsarydsvägens fastigheter går i en kulvert under järnvägen i slutet av Smidesgatan och samtliga kommer att påverkas av ny dragning av Fleningevägen som skall gå ned under järnvägen ungefär vid Tjollen för att bli genomfarten som ersätter gamla järnvägsövergången vid nuvarande station.

Vi har nu fått kontakt med projektledaren Malin Roberts på Trafikverket och det allra första tillfälle där intressenter bjuds in för presentation och diskussioner är torsdagen den 3/12, mötet kommer att äga rum på biblioteket – se nedanstående inklipp från mail:

Trafikverket har sedan länge planerat att bygga ut Västkustbanan mellan Ängelholm och Helsingborg till dubbelspår. Vi tar nu fram en järnvägsplan tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning där vi beskriver ganska detaljerat vad som ska göras, hur vi hanterar de konsekvenser som uppstår och fram för allt vilken mark vi behöver ta i anspråk. Konsultföretaget Sweco hjälper oss att ta fram järnvägsplanen. Som det ser ut nu så kommer vi börja bygga år 2019.

 Vi kommer att ha samråd enligt nedan.

  • Kattarp – Tisdag 1/12, Kattarps skola
  • Ödåkra – Torsdag 3/12, Biblioteket
  • Maria station – Lördag 5/12, Linneaträdgarden
  • Ängelholm station Tisdag 15/12, Stationsbyggnaden

 Du är välkommen att läsa mer om projektet på våran hemsida: www.trafikverket.se/angelholm-helsingborg

Med anledning av detta vill vi nu informera våra medlemmar, i synnerhet er på Horsarydsvägen, Smidesgatan, Ginstgatan och Fleningevägen om detta möte på biblioteket den 3/12 med förhoppning att ni alla kommer. Syftet är att så väl föreningens som enskilda medlemmars intressen skall bli tillgodosedda på bästa möjliga sätt i den kommande processen och slutliga lösningen.

För frågor innan mötet vänligen kontakta ordförande Ingrid Frennesson 070-647 26 28

Med vänlig hälsning Styrelsen

Lämna ett svar