Kallelse till årsmöte söndag 14/2 2016

 

Medlemmarna i Ödåkra Vattenförening UPA kallas härmed till årsmöte 2016..

 

Datum: söndag 14 februari

Plats:    Ödåkra tennishall

Tid:        16:00

 

Föreningen bjuder på kaffe och wienersemla – för att vi skall kunna beräkna åtgången så meddela vänligen med sms att du kommer till Richard Tauvon på 073 434 87 30.

 

Dagordning

 • 1 Mötets öppnande.
 • 2 Godkännande av dagordningen.
 • 3 Val av mötes ordförande och sekreterare för mötet
 • 4 Fråga om mötets behöriga utlysande.
 • 5 Val av 2 justeringsmän för mötet
 • 6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse (inkl provtagnings resultat), samt resultaträkning avseende 2015 års verksamhet
 • 7 Föredragning av revisorerna.
 • 8 Fastställande av styrelsens ansvarsfrihet för 2015.
 • 9 Val till styrelsen
 • 10 Val av revisorer
 • 11 Genomgång av aktuella läget i föreningen
 • 12 Beslut om den fasta vattenavgiften
 • 13 Övriga ärenden (om det finns önskemål om att ta upp något speciellt,

vänligen kontakta styrelsen senast en vecka innan mötet)

 • 14 Mötets avslutande

Lämna ett svar