Vattenavstängning måndagen 8 maj

Vi kommer att byta kompressor i pumphuset på måndag den 8 maj.

Vattnet kommer att stängas av en kort stund någonstans mellan ca 09.00 och 10.00 så se till att duscha innan, koka kaffet och tappa ev. upp vatten om du behöver.

Det kan komma lite partiklar i vattnet vid igångsättningen, låt då kranarna stå och rinna tills vattnet är klart.

Vid ev frågor kring avstängningen, vänligen kontakta Ingrid på 070-647 26 28

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Ödåkra vattenförening.

 

PS: Vi vill också påminna om vår hemsida www.odakravatten.se där det finns protokoll och provresultat. Vi har även en sida på Facebook: https://www.facebook.com/OdakraVatten . Här kan ni lämna kommentarer och synpunkter på vattnet – alla observationer är välkomna! För akuta frågor rekommenderar vi dock att ringa ordförande Ingrid Frennesson 070-647 26 28.

 

Dagens vattenavbrott

Det tog lite tid, men en samlad styrelse i pumphuset hittade till slut både förklaring – och lösning på dagens vattenproblem.

En liten givare berättade för pumpen att vattentrycket var över 6 bar – vilket gör att pumpen stänger ner, helt enligt planerna, när trycket går över 4,5. Problemet var att trycket inte alls var 6 utan 0, nix och ingenting. Vi kunde koppla bort givaren, men då ökade trycket utan broms. Efter ett tag – och en mekanisk åtgärd: våld – fick vi liv i givaren, så den nu åter rapporterar korrekt tryck.

Vi kommer under måndagen kalla in tekniker för byte av givaren. Samt kommer att inhandla reserv, ifall att…

Vattenföreningens årsmöte 2017

Kallelse till vattenföreningens årsmöte söndag 12 februari 2017 kl 17.00

 

Medlemmarna i Ödåkra Vattenförening UPA kallas härmed till årsmöte .

 

Datum: söndag 12 februari

Plats:     Scouternas lokal (fd Norrlyckeskolan’s slöjdsal)

Tid:         17.00

 

Föreningen bjuder på kaffe och semla och för att vi skall kunna beräkna åtgången så meddela vänligen med sms eller samtal att du kommer till Ingrid Frennesson på 070 647 26 28.

 

Dagordning

 

 • 1 Mötets öppnande.

$2          Godkännande av dagordningen.

 

 • 3 Val av mötets ordförande och sekreterare för mötet

 

 • 4 Fråga om mötets behöriga utlysande.

 

 • 5 Val av 2 justeringsmän för mötet

 

 • 6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt

resultaträkning avseende 2016 års verksamhet

 

 • 7 Föredragning av revisorerna.

 

 • 8 Fastställande av styrelsens ansvarsfrihet för 2016.

 

 • 9 Val till styrelsen

 

$10        Val av revisorer

 

 • 11 Genomgång av aktuella läget i föreningen

 

 • 12 Beslut om den fasta vattenavgiften

 

 • 13 Övriga ärenden (om det finns önskemål om att ta upp något speciellt,

vänligen kontakta styrelsen senast en vecka innan mötet)

 

 • 14 Mötets avslutande

 

 

 

 

 

Söndagens doft…

Beklagar dagens luktproblem.

Kompressorn har nu kört upp luftmängden, så det ska hålla ett par dagar – medan vi jobbar vidare på att hitta tillbaka till den vanliga balansen.

Det är ännu oklart när en riktig (och fungerande) kompressor är på plats – men vi är fortfarande glada för alla rapporter om lukt, luft etc.

 

 

Kompressorn #216

Just nu är det en del luft-’hål’ i vattnet – det kommer att försvinna i takt med att alla använder vatten under dagen. Var lite uppmärksam att det inte blir för stora slag i rören.

Problemet är att vi i dessa dagar kör den tillfälliga kompressorn manuellt – och då är det helt omöjligt att styra till en lagom luftnivå. Vi inväntar fortfarande rätt kompressor – och fungerande styrning…

Vi är tacksamma för alla meddelanden om lukt – det är tecken på att luften håller på att ta slut. Lukten är motbjudande, men helt ofarlig.

Kompressorn… [med update]

Så har vi kompressorproblem igen: en liten, liten magnetventil hänger sig – och det betyder att det just nu saknas luft i vattnet. Därför luktar det illa.

Tekniker är på väg – och ska få fixat till ventilen här under eftermiddagen.

Även om vattnet luktar illa är det helt ofarligt – och det går att få bort lukten: låt ett glas stå en liten stund, så blir det bättre.

[Update kl 17]: Det är tyvärr själva kompressorn som är problemet. Tekniker försöker pressa in luft i systemet nu, så det förhoppningsvis håller sig till i morgon – då en reservkompressor kommer på plats.

Kompressorproblem igen…

Det är igen problem med kompressorn – eller kanske rättare sagt: någon styrventil. Kompressorn kör för fullt – och trycker alldeles för mycket luft in i vattnet.

Därför är det mycket bubblor just nu – men vi håller på att reda ut problemet. Förhoppningsvis snart – och förhoppningsvis så det håller mer än tre veckor…

Kompressorproblem

Här på morgonen har en del upplevd problem med för mycket luft i vattnet – visade sig vara kompressorn som körde oavbrutet.

Den är nu avstängd och tekniker på väg.

Redan nu ska luftmängden börja stabilisera sig. Problemet påverka inte vattenkvalitéen. Vi uppdaterar när allt är ok igen.