Bismak i vattnet

Förra måndagen gjorde vi en punktinsats i pumphuset: Två stora ackumulatortankar kopplades bort under ett par dagar. Syftet var att ytterligare kolla källan till den (minimala) bakterieförekomst som fortfarande spökar i systemet.
  När vi kopplade bort tankarna fick i stället pumpen och kompressorn jobba övertid; tankarna fungerar som buffert, så pumpen inte behöver slå på, varje gång någon öppnar en kran.

I samband med denna koll fick vattnet en lätt bismak – som tyvärr håller i. Vi misstänker att det är kompressorn – som förser vattnet med luft– som krånglar pga den extra belastning under förra veckan. På måndag utförs service på kompressorn och hoppas då att all bismak och lukt ska försvinna.

Styrelsen

Vattenavstängning & testresultat

Påminner om vattenavstängningen måndag 22 oktober kl 9-13.

Extra provtagning har gjorts och proverna visar ingen förändring i vattnet, utan tjänligt med anmärkning om järn och ammonium. Trolig orsak till doft och smak är att luftningsanläggningen inte fungerar som den skall. Detta kommer att åtgärdas.

För att kunna informera snabbt om avbrott eller om kvaliteten inte är som den skall behöver vi alla medlemmars epost eller mobilnummer. Skicka uppgifterna till info@odakravatten.se – meddela namn, adress, gärna fler epostadresser alternativt mobilnummer. Finns varken epost eller mobil – meddela Richard Tauvon på tel 0734348730.